Gucci ophida 小号链条斜挎

candace1989
楼主 (北美微论坛)
Gucci ophida 经典帆布小号链条斜挎, 全新, 有小票, 可休闲,可甜美,超级百搭! 有意微私哈!