Milpitas 一方水果茶请人

milpitasgogogo
楼主 (北美微论坛)
本帖最后由 milpitasgogogo 于 2019-11-4 22:20 编辑

招聘門市人員 有經驗者優先、男女不限
任職要求:                                                                   對茶飲文化有高度興趣及熱情 擁有合法美國工作身份                            能適應快速的工作節奏                                           中英文流利、具備良好社交能力
工作內容: 學習並掌握產品操作流程、煮茶、點單、調飲料等 進出貨庫存管理、保持店內環境清潔
有意請電:415-606-2604         或微信:GSW_forever
milpitasgogogo
持續招人中