3DS XL sold

wwwwwwww
楼主 (北美微论坛)
本帖最后由 wwwwwwww 于 2016-11-8 08:26 编辑

今年暑假七月买的,本票给他弟弟买的,结果他在家玩了几次还给忘带回国了,没有任何瑕疵
一点划痕我都没瞅见
还有三个游戏
一共200刀出包邮
WeChat:jj9169

无垠之海
2 楼
机器单卖吗?多少钱?
黄敏儿MAN
3 楼
游戏卖吗?
wwwwwwww
4 楼

机器单卖吗?多少钱?

机器单买150
wwwwwwww
5 楼

游戏卖吗?

25一个吧
wwwwwwww
6 楼

游戏卖吗?

宠物小精灵所有宝宝满级,还有满级神兽