Tiffany T Ring 三选一,选哪个?

e
emmastone
楼主 (北美华人网)
Tiffany T Narrow Pavé Diamond Ring 三选一,选哪个比较好?这款戒指叠戴好看吗?


x
xiaozangzhu
投2一票 身边有人戴 很好看
p
purplestars
2
予新
3,在店里试过,很美,不过另外两个没试过,没有比较
K
Karenina_na
2吧
l
lyp9
2好看
m
masterdula
投3一票
元气水母
1
s
shasha11
3
k
kellychiang
1