lulu lab esker裤子求换号

楠得一乖
楼主 (北美华人网)

我有6号,求问有没有mm有4号想换的?别的颜色也可以。 超级喜欢这条裤子的裤型,也超级舒服,只可惜大了。
apple8338
我有4想要2