Joie 家的衣服有额外7折呢,他家衣服颜色轻轻爽爽还挺飘逸

happyJ66
楼主 (北美华人网)
有个额外7折的code "EXTRA30". https://www.joie.com/sale
真丝连衣裙还挺好看的 https://www.joie.com/albi-midi-silk-dress-violet-red
blushpeony
谢谢lz通知 加了个小东西 正好用上amex offer 非常划算
jiangshanduojiao
谢谢分享~~~~~~~~~~~
grace
他家size 怎么样?好久没买过了
happyJ66
他家size 怎么样?好久没买过了
grace 发表于 2021-06-12 16:57

我觉得码正