All gone

m
maomao
楼主 (北美华人网)
两幅Dior都戴过两三次出门,看不出使用痕迹。70+U出 MIU MIU全新 $100+U 出
左1,DIOR SIDERAL2,蓝色镜面,银色镜框,同2楼上脸图 中,DIOR Stellaire4,金金配色 右1,MIUMIU52SS,渐变棕➕金
m
maomao
m
maomao