NR 白菜TB Reva Flat换草

dtx2000
楼主 (北美华人网)
NR的白菜TB Flat reva flat, 5.5码,这款适合6码的MM, 价格应该是最白菜了吧,白标74.99+tax,看看能换点啥GC或者白菜的安家裙子。安家穿0或者2号。比如比较草下面两件安家的裙子,其它白菜也欢迎offer:
TB的鞋子状态很好,除了没有原装鞋盒。 实物图如下。k
kammy
2 楼
拍单转
mijing31
3 楼
该用户帖子内容已被屏蔽
s
sasaxwang
4 楼
排单转
heidi3830
5 楼
排单转
青青青青河边草
6 楼
排单转。。
dtx2000
7 楼
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
dtx2000
8 楼
加了两颗草。。。。。。。。。。。。
metro3
9 楼
排单转。。。
QQ宝
10 楼