soldsoldsoldsoldsoldsoldsoldsoldsoldsoldsoldsoldsold

Jeremy0622
楼主 (北美微论坛)
本帖最后由 Jeremy0622 于 2017-11-14 20:39 编辑

soldsoldsoldsoldsoldsoldsoldsoldsoldsoldsoldsoldsold
狂暴小龙虾
ebay寄东西一定要买保险,我刚卖的东西显示delivered,买家说没收到,去claim保险了
Jeremy0622

ebay寄东西一定要买保险,我刚卖的东西显示delivered,买家说没收到,去claim保险了 ...

我去还有这种事。。希望你这后续顺利啊,谢了